Za odvijanje i otpuštanje materijala, pogođenih rđom i oksidacijom.