Kamena vuna je vrsta izolacije koja se izrađuje od kamena kao što je bazalt i dijabaz sa dodatkom koksa. Prednosti kamene vune su te što je izuzetno paropropusna, toplinska, zvučna i protupožarna izolacija vanjskog zida. Staklena vuna je, kao i kamena vuna, vrsta...